Close

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електрозварник ручного зварювання

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електрозварник ручного зварювання

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

Постійного місця роботи не має, в основному в приміщенні та на відкритому повітрі.

Знаряддя праці : інструменти, електроприлади, електроізоляційний матеріал, електромонтажні матеріали і вироби (виминачі, переминачі, шнури, лампи, дроти, кабелі та ін.) допоміжні матеріали (припої, флюси, клеї), магнітні матеріали.

Мета праці: якісне обслуговування і ремонт електроустановок промислового призначення, електромережі. Профілактичні роботи, своєчасний ремонт електротехнічного обладнання, строге дотримання технологічних режимів. Експлуатація електровимірювальних приладів, трансформаторів, електричних машин і апаратів, що необхідні для раціонального використання електрофікованих об’єктів. Здійснення електричних методів контролю технологічних процесів і встановлення найбільш ефективних режимів використання електрообладнання підприємств.
Дана робота включає знання із теорії про лінійні і нелінійні електроланцюги постійного і перемінного струму, а також магнітних ланцюгів в об’ємі, достатньому для розуміння фізичних явищ і виконання розрахунків встановлених і перехідних електромагнітних процесів у ланцюгах з скупченими параметрами.

Основні виробничі операції :
Ремонт електромережі, підготовка до роботи електроприладів: машин, встановлення потрібного режиму роботи електрообладнання, ремонт трансформаторів. Проводить зоровий контроль за освітленням кімнат та усуває неполадки. Здійснює контроль за напругою в електромережі; проводить заземлення корпусу, захищає будівлі від дії блискавок.

Професійні навики, знання, уміння:
Повинен знати властивості і особливості експлуатації електроприладів, трансформаторів, електромашин і апаратів, уміти читати ел.схеми, користуватися електровимірювальними приладами. Знати теорію електричних ланцюгів перемінного і постійного струму і магнітних ланцюгів. Уміти економити електроенергію, дотримуватись правил техніки безпеки та здійснювати заходи по безпечному обслуговуванню діючих електроустановок.

Постійного місця роботи не має, в основному на відкритому повітрі. Знаряддям праці є зварювальний апарат. Предмет праці – деталі машин, конструкцій і труби із різноманітних металів та сплавів.

Мета праці : зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із конструкційних металів та сплавів, із вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварювального шва. Ручна киснева різка складних важливих деталей із високовугле-цевих спеціальних металів. Наплавка складних деталей, вузлів.

Основні виробничі операції : збирає заготовки зварюючогося металу або вузла готує до роботи зварювання обладнання, встановлює потрібний режим зварювання. Здійснює зоровий контроль швів, вживає необхідні заходи по зменшенню напруги і деформації при зварюванні, усуває дефекти.

Професійні навики, знання, уміння: знання будови електрозварювальної апаратури, основних законів електротехніки в межах здійснюючої роботи, правила обслуговування електрозварювальної апаратури; механічні і технологічні властивості зварюючих металів, марки і типи електродів; види зварювальних з’єднань і типи швів; режим зварювання, способи випробувань зварювальних швів, види дефектів і способи їх попередження та усунення.

Уміти : здійснювати підготовку виробів та вузлів під зварювання, зачистку швів після зварювання, помічати відхилення під час зварювання і швидко усувати їх, читати креслення простих і особливо складних зварювальних просторових металоконструкцій.

Санітарно-гігієнічна характеристика професій: 
Праця фізично важка. Працюють переважно чоловіки, прийом жінок на цю працю обмежений.

Навантаженість аналізаторів : рухомий, зоровий, слуховий.

Несприятливі фактори : праця в умовах високої температури, ультрафіолетових віпромінювань, шкідливих хімічних речовин, незручна поза.

Медичні протипоказники: захворювання нервової системи, ревматичні захворювання кінцівок, хронічні захворювання очей, головокружіння, гіпертонія, бронхіальна астма.

Підготовка кадрів:
Тип навчального закладу – ПТУ; срок навчання 3 роки після 9 класів, необхідні знання з фізики, хімії, математики, креслення.

Соціально-економічна характеристика професії.
Галузь народного господарства – будівництво; промисловість, сільське господарство. Потреба в кадрах – постійна. Професія розповсюджена на будівельно-монтажних, промислових підприємствах, в організаціях.

Форма організації праці бригадна та індивідуальна.

Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей спеціаліста:
Бажано сильна і врівноважна нервова система. Медиферінційований біоритмічний тип; координація, точність рухів, ритмічність, неперервність, добре розриває м’язові відчуття, тонке відчуття кольору, точність сприймання, образна і рухома пам’ять, короткочасна і оперативна пам’ять, концентрація уваги, практичне мислення, розвинута просторова уява, технічна кмітливість, розвинутий інтелект, емоційна стійкість, розвинута вольова регуляція; самостійність, рішучість, акуратність, бережливість, наполегливість.